Blog

31 sierpnia 2023

Co to jest podatek CIT?

Podczas prowadzenia jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej p艂atnikiem podatku dochodowego jest przedsi臋biorca. Sprawa wygl膮da jednak zdecydowanie odmiennie w przypadku, kiedy to mowa o sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 i sp贸艂ce akcyjnej. Warto podkre艣li膰, 偶e sp贸艂ki maj膮 charakter osoby prawnej, a wi臋c podlegaj膮 one ustawie o podatku dochodowym od os贸b prawnych, kt贸r膮 nazywa si臋 r贸wnie偶 ustaw膮 o CIT. Zaliczk臋 na podatek CIT op艂aca si臋 co miesi膮c lub co kwarta艂. Jaka jest jego wysoko艣膰? Jakie s膮 stawki podatku CIT?

CIT 鈥 podatek dochodowy od os贸b prawnych

Podatek CIT to nic innego jak odpowiednik podatku PIT, z t膮 r贸偶nic膮, 偶e op艂acaj膮 go osoby prawne. CIT to skr贸t od angielskich s艂贸w 鈥 Corporate Income Tax, a to oznacza w艂a艣nie podatek dochodowy. W Polsce wprowadzono go po raz pierwszy 31 stycznia 1989 roku, a obecnie podlega on ustawie o podatku dochodowym od os贸b prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Z biegiem lat obowi膮zuj膮ce przepisy prawa by艂y wielokrotnie zmieniane.

Kto podlega podatkowi CIT?

Podatek CIT jest form膮 daniny, kt贸rej podlegaj膮 osoby prawne, a wi臋c podmioty, kt贸rych taki status wynika na podstawie przepis贸w prawa. W艣r贸d nich wymienia si臋:

 • podatkowe grupy kapita艂owe 鈥 mowa tutaj o grupie przynajmniej dw贸ch sp贸艂ek prawa handlowego, kt贸re pozostaj膮 w zwi膮zkach kapita艂owych,
 • sp贸艂ki prawa handlowego 鈥 sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 oraz sp贸艂ki akcyjne,
 • stowarzyszenia, fundacje, czy te偶 banki.

Co istotne, z obowi膮zku p艂acenia daniny na podatek CIT zwolniony jest mi臋dzy innymi Skarb Pa艅stwa, Narodowy Bank Polski, jednostki bud偶etowe, Wojew贸dzkie Fundusze Ochrony 艢rodowiska.

Podatek dochodowy od os贸b prawnych, je艣li chodzi o sp贸艂ki akcyjne i sp贸艂ki z o.o., p艂acony jest przez nie od dochod贸w, jakie osi膮gn臋艂y w danym roku podatkowym. Dlatego te偶 maj膮 obowi膮zek z艂o偶enia zeznania rocznego CIT. Co wa偶ne, akcjonariusze sp贸艂ek akcyjnych musz膮 dodatkowo p艂aci膰 podatek w wysoko艣ci 19 procent od wyp艂acanych im dywidend oraz innych dochod贸w pochodz膮cych z udzia艂贸w w zyskach od os贸b prawnych.

Stawka podatku cit

Dochody podatnik贸w, kt贸rzy rozliczaj膮 si臋 na podstawie CIT i nie stosuj膮 tak zwanego esto艅skiego CITu, a wi臋c rycza艂tu od dochod贸w sp贸艂ek, podlegaj膮 w 2023 roku opodatkowaniu w wysoko艣ci 19 procent lub 9 procent. Obni偶ona stawka podatku CIT w wysoko艣ci 9 procent mo偶e by膰 stosowana przez ma艂ych przedsi臋biorc贸w i tych, kt贸rzy rozpoczynaj膮 swoj膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Co istotne, dotyczy to tylko dochod贸w innych ni偶 z zysk贸w kapita艂owych.

Nowymi podatnikami CIT staj膮 si臋 nowo powsta艂e sp贸艂ki kapita艂owe, akcyjne oraz z o.o., dla kt贸rych b臋dzie to pierwszy rok podatkowy. Ma艂ymi podatnikami s膮 z kolei przedsi臋biorcy, kt贸rych przychody w roku kalendarzowym nie przekroczy艂y warto艣ci 2 milion贸w euro.

Jak unika膰 problem贸w zwi膮zanych z podatkiem CIT?

W przypadku podatku CIT przedmiotem opodatkowania s膮 dochody sp贸艂ek b臋d膮cych okre艣lanymi jako osoby prawne, zgodne z przepisami prawa. Rozliczanie si臋 w ten spos贸b z dochod贸w sp贸艂ek kapita艂owych, akcyjnych i z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 mo偶e by膰 dla wielu przedsi臋biorc贸w o wiele bardziej skomplikowane, ni偶 w przypadku jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Dlatego te偶 warto podj膮膰 wsp贸艂prac臋 ze specjalistami z One Tax, kt贸rzy zadbaj膮 o dok艂adne rozliczenia i dokumentacj臋 finansow膮 firmy.

31 lipca 2023

Forma prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥 jakie mamy mo偶liwo艣ci w Polsce?

P艂atnik podatku, kt贸ry decyduje si臋 na za艂o偶enie firmy, musi zastanowi膰 si臋 nad tym, jak膮 form臋 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej chce wybra膰 i jaka b臋dzie dla niego najlepsza. Ma to ogromny wp艂yw mi臋dzy innymi na koszty prowadzenia firmy, spos贸b jej rejestracji oraz opodatkowanie i odpowiedzialno艣膰 osobist膮 za zobowi膮zania firmy. W zwi膮zku z tym mo偶na wybra膰 r贸偶ne sposoby na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, ale przysz艂y przedsi臋biorca powinien si臋 zastanowi膰, jaka forma b臋dzie dla niego najkorzystniejsza.

Formy prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w Polsce

Przed wyborem formy prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, przedsi臋biorca powinien zastanowi膰 si臋, jaki rodzaj dzia艂alno艣ci chce prowadzi膰. Poza tym powinien uwzgl臋dni膰, czy chce to robi膰 sam, czy ze wsp贸lnikiem. Do wyboru s膮 nast臋puj膮ce formy:

 • Jednoosobowa dzia艂alno艣膰 gospodarcza 鈥 wybierana jest najcz臋艣ciej przez przedsi臋biorc贸w chc膮cych prowadzi膰 firm臋 samodzielnie. Decyduj膮c si臋 na jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, nale偶y spe艂ni膰 minimum formalno艣ci. Wystarczy z艂o偶y膰 wniosek do CEIDG o wpis dzia艂alno艣ci do Centralnej Ewidencji i Informacji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej za pomoc膮 wniosku CEIDG-1. Ponadto pozwala on dodatkowo na rejestracj臋 do ubezpiecze艅 spo艂ecznych. Co istotne w formie jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej nie ma wymaga艅 co do wniesienia kapita艂u pocz膮tkowego.
 • Sp贸艂ka cywilna 鈥 jest to forma prawna dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ra jest jedn膮 z popularniejszych w艣r贸d przedsi臋biorc贸w. Sp贸艂ka cywilna mo偶liwa jest do rejestracji, ale wymagane jest sporz膮dzenie umowy sp贸艂ki pomi臋dzy przedsi臋biorcami, kt贸rzy z regu艂y prowadz膮 swoje firmy. Co istotne, wsp贸lnicy sp贸艂ki cywilnej rozliczaj膮 si臋 z podatku osobno, a do jej za艂o偶enia nie jest wymagany kapita艂 pocz膮tkowy.
 • Sp贸艂ka jawna 鈥 jest to najprostsza forma prawna dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸ra zosta艂a opisana w Kodeksie sp贸艂ek handlowych. Aby j膮 zawrze膰, niezb臋dna jest umowa sp贸艂ki na pi艣mie oraz zarejestrowanie jej do Krajowego Rejestru S膮dowego. Wyst臋puje tutaj jednak pewna swoboda w formu艂owaniu tre艣ci umowy sp贸艂ki.
 • Sp贸艂ka partnerska 鈥 mo偶e ona zosta膰 zawarta jedynie przez osoby reprezentuj膮ce wolny zaw贸d. Warunkiem koniecznym jest zawarcie umowy sp贸艂ki w formie aktu notarialnego i jej rejestracja w KRS. Tutaj tak偶e wsp贸lnicy rozliczaj膮 si臋 z podatku dochodowego oddzielnie.
 • Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 鈥 sp贸艂ka dzia艂a na takiej zasadzie, 偶e w tym przypadku wsp贸lnicy nie odpowiadaj膮 za zobowi膮zania sp贸艂ki, ale nale偶y tutaj zgromadzi膰 kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci minimum 5 tysi臋cy z艂otych, a tworz膮 go wsp贸lnicy.
 • Sp贸艂ka akcyjna 鈥 jest ona najbardziej skomplikowana i wymaga progu wej艣cia w wysoko艣ci minimum 100 tysi臋cy z艂otych, a najni偶sza warto艣膰 akcji musi wynosi膰 przynajmniej 1 grosz.
 • Sp贸艂ka komandytowa 鈥 w tym przypadku jeden ze wsp贸lnik贸w odpowiada bez ogranicze艅 za zobowi膮zania sp贸艂ki, a odpowiedzialno艣膰 wsp贸lnik贸w jest ograniczona do sumy komandytowej, kt贸r膮 okre艣la si臋 w umowie. Sp贸艂ka komandytowa jest idealnym wyborem dla przedsi臋biorc贸w o r贸偶nym potencjale finansowym, kiedy jeden z nich ma wystarczaj膮ce 艣rodki, a drugi dysponuje 艣wietnym pomys艂em na biznes.
 • Sp贸艂ka komandytowo-akcyjna 鈥 podobnie, jak w sp贸艂ce komandytowej wyst臋puj膮 w niej dwa r贸偶ne rodzaje wsp贸lnik贸w, czyli komplementariusze i akcjonariusze. Sp贸艂ka komandytowo-akcyjna okre艣la, 偶e komplementariusz ponosi odpowiedzialno艣膰 nieograniczon膮 w przeciwie艅stwie do akcjonariuszy.
 • Prosta sp贸艂ka akcyjna 鈥 forma prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej funkcjonuj膮ca od 1 lipca 2021 roku. Do jej za艂o偶enia wymagany jest kapita艂 w minimalnej wysoko艣ci 1 z艂. Prost膮 sp贸艂k臋 akcyjn膮 mo偶na za艂o偶y膰 samodzielnie lub z kilkoma osobami. Ponadto nie ma przeszk贸d, aby za艂o偶y艂y j膮 osoby prawne. Jedynym ograniczeniem jest brak mo偶liwo艣ci zawi膮zania prostej sp贸艂ki akcyjnej przez jednoosobow膮 sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮.
 • Fundacja 鈥 mo偶e ona prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, ale tylko w wymiarze s艂u偶膮cym realizacji jej cel贸w. Warto艣膰 艣rodk贸w maj膮tkowych fundacji przeznaczonych na dzia艂alno艣膰 nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 tysi膮c z艂otych.
 • Stowarzyszenie 鈥 mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 wed艂ug og贸lnych zasad okre艣lonych w odr臋bnych przepisach, a doch贸d z jego prowadzenia s艂u偶y do realizacji cel贸w statutowych i nie mo偶e zosta膰 podzielony pomi臋dzy cz艂onk贸w stowarzyszenia.

Wyb贸r odpowiedniej formy prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w Polsce

Wyb贸r odpowiedniej formy dzia艂alno艣ci gospodarczej w Polsce nie jest prosty i wymaga troch臋 wiedzy na ten temat. Przedsi臋biorca musi przede wszystkim przeanalizowa膰 swoje potrzeby oraz cele, jakie b臋dzie realizowa膰. Dobrym rozwi膮zaniem b臋dzie kontakt z doradc膮 prawnym lub ksi臋gowym, kt贸ry pomo偶e wybra膰 odpowiedni膮 form臋. Trzeba tak偶e zwr贸ci膰 uwag臋 na ograniczenia finansowe, poniewa偶 niekt贸re sp贸艂ki wymagaj膮 wniesienia kapita艂u zak艂adowego, co wi膮偶e si臋 tak偶e z okre艣lon膮 odpowiedzialno艣ci膮 prawn膮.

Jednoosobowa dzia艂alno艣膰 gospodarcza 鈥 przyk艂ad

Na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej decyduje si臋 coraz wi臋cej os贸b. Samozatrudnienie wydaje si臋 kusz膮ce, poniewa偶 pozwala zyska膰 niezale偶no艣膰 finansow膮 i daje mo偶liwo艣膰 stania si臋 szefem samego siebie. Du偶膮 popularno艣ci膮 cieszy si臋 formu艂a B2B, gdy偶 pozwala unikn膮膰 wysokich zobowi膮za艅 podatkowych. Nie bez znaczenia dla takiej formy zarobkowania ma Nowy Polski 艁ad.
Czy jednak warto zak艂ada膰 jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮? Na to ma wp艂yw wiele r贸偶nych czynnik贸w i trudno udzieli膰 jednoznacznej odpowiedzi. Nale偶y bowiem oceni膰 indywidualn膮 sytuacj臋 przedsi臋biorcy. Dlatego te偶 najlepszym rozwi膮zaniem jest skonsultowanie swojego wyboru z doradc膮 podatkowym lub ksi臋gowym.

13 czerwca 2023

Koszty uzyskania przychodu – przyk艂ady

Kiedy rozliczamy si臋 podatkowo, wa偶ne jest, aby艣my mieli 艣wiadomo艣膰 r贸偶nych rodzaj贸w koszt贸w, kt贸re mo偶emy uwzgl臋dni膰 jako koszty uzyskania przychod贸w. Nale偶膮 do nich m.in. wydatki poniesione z tytu艂u prowadzenia zawod贸w sportowych, przychodu ze stosunku pracy czy osobi艣cie wykonywanej dzia艂alno艣ci artystycznej. Przyk艂ad贸w jest wiele. Tak wiele, 偶e nie spos贸b opisa膰 je w jednym artykule, dlatego skupmy si臋 dzisiaj wy艂膮cznie na kilku z nich.

Czym dok艂adnie s膮 koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osi膮gni臋cia przychod贸w podlegaj膮cych opodatkowaniu. Wykazuje si臋 je w sekcji D PIT-37 oraz w sekcji E PIT-36. Koszty uzyskania przychod贸w pomniejszaj膮 podstaw臋 opodatkowania, a co za tym idzie oczywi艣cie podatek do zap艂aty.

W艣r贸d nich mo偶emy wymieni膰 koszty takie jak przeniesienie prawa w艂asno艣ci wynalazku, czy przeniesienie prawa stosowania wynalazku, a ka偶dy z nich powinien znale藕膰 si臋 oczywi艣cie w deklaracji podatkowej.

Zalet膮 wykazywania koszt贸w uzyskania przychod贸w jest mo偶liwo艣膰 zmniejszenia wysoko艣ci podatku. Koszty pozwalaj膮 pomniejszy膰 doch贸d czego, efektem jest to, 偶e p艂atnik zap艂aci mniejszy podatek dochodowy w Urz臋dzie Skarbowym. Co istotne koszt uzyskania przychodu odejmuje si臋 od ca艂o艣ci przychodu i to daje r贸wnowarto艣膰 dochodu.

Koszty uzyskania przychod贸w zwi膮zane z prac膮

Koszty uzyskania przychod贸w ze stosunku pracy wyst臋puj膮 w dw贸ch kwotach miesi臋cznych 鈥 w wysoko艣ci 250 z艂 dla pracownik贸w miejscowych i 300 z艂 dla tych, kt贸rzy ponosz膮 wydatki zwi膮zane z dojazdem do miejscowo艣ci, w jakiej znajduje si臋 zak艂ad pracy. Jak wi臋c ustali膰 kto mo偶e odliczy膰 wy偶sz膮 lub ni偶sz膮 kwot臋?

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy lub w zwi膮zku z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej to poniesione wydatki w celu otrzymania przychodu. W艣r贸d takich koszt贸w uzyskania przychodu wymieni膰 mo偶na mi臋dzy innymi wydatki na paliwo, aby mo偶liwe by艂o dojechanie do pracy, czy te偶 zakup sprz臋tu i narz臋dzi niezb臋dny do wykonywania okre艣lonych us艂ug. Dlaczego warto je wykazywa膰?

W tym przypadku z pomoc膮 mo偶e przyj艣膰 art. 22 ust. 2 pkt 3 PIT, kt贸ry m贸wi o tym, 偶e koszty w wysoko艣ci 300 z艂otych przys艂uguj膮 pracownikowi w przypadku, gdy miejsce sta艂ego lub czasowego zamieszkania podatnika znajduje si臋 poza miejscowo艣ci膮, w kt贸rej jest zak艂ad pracy i nie uzyskuje on dodatku z tytu艂u roz艂膮ki. Oznacza to, 偶e pracownik, kt贸ry musi doje偶d偶a膰 z innej miejscowo艣ci, mo偶e odliczy膰 koszty dojazdu od wynagrodzenia. Ponadto pracownicy mog膮 ponosi膰 koszty zwi膮zane z zakupem odzie偶y i wyposa偶enia s艂u偶bowego.

Koszty uzyskania przychod贸w zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej

Wydatki poniesione w celu uzyskania przychod贸w mog膮 odlicza膰 tak偶e przedsi臋biorcy prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Bardzo cz臋sto odliczane s膮 koszty z tytu艂u op艂aty licencyjnej oprogramowania, wynajmu biura, czy korzystania z us艂ug ksi臋gowych. Ponadto mo偶na wlicza膰 w koszty uzyskania przychod贸w zakup sprz臋tu, maszyn, urz膮dze艅, czy narz臋dzi, kt贸re s膮 niezb臋dne do wykonywania okre艣lonej pracy. W tym przypadku musz臋 one by膰 wykazane w sekcji E PIT-36.

Podwy偶szone koszty uzyskania przychodu

Osoby, kt贸re zamieszkuj膮 poza miejscowo艣ci膮, w kt贸rej znajduje si臋 zak艂ad pracy, cz臋sto musz膮 ponosi膰 dodatkowe koszty zwi膮zane z dojazdem do pracy. W takim przypadku mo偶liwe jest, aby przy wyliczaniu zaliczki w podatku dochodowym od os贸b fizycznych zastosowa膰 podwy偶szone koszty uzyskania przychodu pracownika.