Blog

6 grudnia 2022

Co to jest pełna księgowość i kto ją musi prowadzić?

Prowadzenie księgowości w każdym przedsiębiorstwie polega na prawidłowym ewidencjonowaniu wszelkich operacji gospodarczych. To, w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, zależy od typu prowadzonej działalności, a także od wysokości obrotów w firmie.

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość w firmie to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, która w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów oraz rozchodów, notuje zdecydowanie więcej wydarzeń, a ponadto stanowi pełniejsze udokumentowanie finansów konkretnego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia prawa, mowa tutaj o rozwiązaniu, które zapewnia maksymalną przejrzystość wszelkich danych ekonomicznych i dotyczy działalności gospodarczej. Stosowanie pełnej księgowości wymaga tego, żeby obok dokumentów znanych również z uproszczonej księgowości, prowadzić też dodatkowe ewidencje oraz rejestry, które pozwolą śledzić m.in. zmiany w majątku firmy, rozliczenia z kontrahentami, a ponadto przepływy finansowe. Okazuje się, że pełna lista elementów składających się na księgi rachunkowe obejmuje dzienniki, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, sald kont ksiąg pomocnych, a także wykaz składników aktywów oraz pasywów. Nie można też zapomnieć o uzgodnieniach sald, potwierdzeniach i sprawozdaniach finansowych. Pełna księgowość spółki powinna być prowadzona przez wyspecjalizowane biuro rachunkowe.

Czym się różni pełna księgowość od uproszczonej?

Istnieje sporo różnic pomiędzy pełną księgowością a uproszczoną. Jedna i druga ma swoje wady oraz zalety. Uproszczona rachunkowość jest mniej skomplikowana niż prowadzenie pełnej księgowości w firmie. Można ją prowadzić samodzielnie bez pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych, co jest bardzo istotne. Wadą jest jednak to, że taki typ prowadzenia ewidencji prawie nic nie mówi o stanie przedsiębiorstwa. Co więcej, prowadzenie pełnej księgowości daje za to pełen obraz kondycji przedsiębiorstwa. Możliwe jest też przeprowadzenie szczegółowej analizy firmy. Tego typu forma jest trudna do prowadzenia samodzielnego, gdyż nakłada wiele wymagań oraz obowiązków. Z tego powodu korzysta się z usług księgowych. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości nałożony jest przez obecnie panujące przepisy prawne.

Kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przedsiębiorców, którzy do tej pory prowadzili uproszczoną księgowość, lecz zdecydowanie się na przekształcenie swojej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową prawa handlowego bądź w spółkę osobową prawa handlowego. Przy takich typach prowadzenia działalności występuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mowa tutaj oczywiście o spółkach akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Co więcej, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są właściciele firm, których przychody netto ze sprzedaży produktów oraz operacji finansowych przekroczyły równowartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłaszanym regularnie przez NBP. Pełna księgowość spółki powinna być prowadzona przez wyspecjalizowanych księgowych.

28 października 2022

Jak księgować leasing samochodu osobowego w KPiR?

Leasing to wśród przedsiębiorców jedna z najpopularniejszych form zewnętrznego finansowania firmy. Jest nie tylko efektywna pod względem ekonomicznym, ale zapewnia też szereg praktycznych korzyści, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa. Na podstawie umowy leasingu najczęściej kupuje się samochody.

W ONE TAX nasza wyspecjalizowana i doświadczona kadra pomaga dobrać odpowiednią formę leasingu indywidualnie do sytuacji Państwa firmy. Zależy nam, by cała umowa leasingu była dla Państwa jak najbardziej przejrzysta, dlatego jesteśmy dostępni w razie pytań i wątpliwości. Dzisiaj odpowiemy na najczęściej zadawane pytania odnośnie leasingu.

Czy leasing samochodu osobowego zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?

Decydując się na samochód osobowy w leasingu, przedsiębiorca może zakwalifikować część kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Sytuacja będzie się jednak różnić w zależności od tego, jaką formę leasingu wybierzemy, ponieważ inaczej obejmują one koszty podatkowe.

Czynny podatnik VAT, który wybrał leasing operacyjny, w koszty uzyskania przychodów wlicza: czynsz inicjalny (czyli opłatę wstępną), raty leasingowe (zwykle z naliczonymi odsetkami), a także koszty użytkowania samochodu.

W leasingu finansowym w kosztach uzyskania przychodu uwzględniamy jedynie część odsetkową raty leasingowej (pod warunkiem ich zapłaty) i amortyzację.

Księga przychodów i rozchodów — jak rozliczać w niej leasing?

Faktury za leasing wystawiane przez firmę za użytkowanie przedmiotu powinny być zaksięgowane w KPiR (Księdze przychodów i Rozchodów) zgodnie z datą wystawienia dokumentu.
Opłata wstępna musi być ujęta jednorazowo w kosztach w dacie wystawienia faktury. Wynika to z jej bezzwrotności i jednorazowości. Zasada ta dotyczy zarówno podatników rozliczających się metodą kasową, jak i metodą memoriałową.

Leasing operacyjny u nievatowca

Dla nievatowców leasing operacyjny jest korzystniejszą opcją niż finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca zwolniony z VAT zalicza koszty uzyskania przychodu w kwotach brutto przedstawionych na otrzymywanych fakturach.

Co jeszcze może być przedmiotem umowy leasingu?

Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na leasing rzeczy ruchomych, a wśród nich najpopularniejszymi przedmiotami umów leasingowych są samochody. Jednak przedmiotem umowy leasingu może być każda rzecz ruchoma i nieruchoma służąca celom zarobkowym użytkownika, a także dobra o charakterze inwestycyjnym.

Leasingiem można zatem objąć samochody osobowe, ciężarowe i dostawcze, a także inne pojazdy (np. magazynowe lub budowlane). Ponadto w leasing można również wziąć maszyny, linie i sprzęty produkcyjne, a także lokale, meble oraz sprzęt biurowy (w tym sprzęt komputerowy).

W ONE TAX zapewniamy fachowe doradztwo w planowaniu i wdrażaniu najbardziej dla Państwa optymalnych rozwiązań leasingowych. Pomagamy również w otrzymaniu leasingu na nietypowe przedmioty, jak sprzęty sprowadzane z zagranicy czy realizacja dużej inwestycji.

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.