31 lipca 2023

Forma prowadzenia działalności gospodarczej — jakie mamy możliwości w Polsce?

Płatnik podatku, który decyduje się na założenie firmy, musi zastanowić się nad tym, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej chce wybrać i jaka będzie dla niego najlepsza. Ma to ogromny wpływ między innymi na koszty prowadzenia firmy, sposób jej rejestracji oraz opodatkowanie i odpowiedzialność osobistą za zobowiązania firmy. W związku z tym można wybrać różne sposoby na prowadzenie działalności gospodarczej, ale przyszły przedsiębiorca powinien się zastanowić, jaka forma będzie dla niego najkorzystniejsza.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien zastanowić się, jaki rodzaj działalności chce prowadzić. Poza tym powinien uwzględnić, czy chce to robić sam, czy ze wspólnikiem. Do wyboru są następujące formy:
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza — wybierana jest najczęściej przez przedsiębiorców chcących prowadzić firmę samodzielnie. Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą, należy spełnić minimum formalności. Wystarczy złożyć wniosek do CEIDG o wpis działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej za pomocą wniosku CEIDG-1. Ponadto pozwala on dodatkowo na rejestrację do ubezpieczeń społecznych. Co istotne w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma wymagań co do wniesienia kapitału początkowego.
 • Spółka cywilna — jest to forma prawna działalności gospodarczej, która jest jedną z popularniejszych wśród przedsiębiorców. Spółka cywilna możliwa jest do rejestracji, ale wymagane jest sporządzenie umowy spółki pomiędzy przedsiębiorcami, którzy z reguły prowadzą swoje firmy. Co istotne, wspólnicy spółki cywilnej rozliczają się z podatku osobno, a do jej założenia nie jest wymagany kapitał początkowy.
 • Spółka jawna — jest to najprostsza forma prawna działalności gospodarczej, która została opisana w Kodeksie spółek handlowych. Aby ją zawrzeć, niezbędna jest umowa spółki na piśmie oraz zarejestrowanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Występuje tutaj jednak pewna swoboda w formułowaniu treści umowy spółki.
 • Spółka partnerska — może ona zostać zawarta jedynie przez osoby reprezentujące wolny zawód. Warunkiem koniecznym jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego i jej rejestracja w KRS. Tutaj także wspólnicy rozliczają się z podatku dochodowego oddzielnie.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — spółka działa na takiej zasadzie, że w tym przypadku wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ale należy tutaj zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości minimum 5 tysięcy złotych, a tworzą go wspólnicy.
 • Spółka akcyjna — jest ona najbardziej skomplikowana i wymaga progu wejścia w wysokości minimum 100 tysięcy złotych, a najniższa wartość akcji musi wynosić przynajmniej 1 grosz.
 • Spółka komandytowa — w tym przypadku jeden ze wspólników odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do sumy komandytowej, którą określa się w umowie. Spółka komandytowa jest idealnym wyborem dla przedsiębiorców o różnym potencjale finansowym, kiedy jeden z nich ma wystarczające środki, a drugi dysponuje świetnym pomysłem na biznes.
 • Spółka komandytowo-akcyjna — podobnie, jak w spółce komandytowej występują w niej dwa różne rodzaje wspólników, czyli komplementariusze i akcjonariusze. Spółka komandytowo-akcyjna określa, że komplementariusz ponosi odpowiedzialność nieograniczoną w przeciwieństwie do akcjonariuszy.
 • Prosta spółka akcyjna — forma prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonująca od 1 lipca 2021 roku. Do jej założenia wymagany jest kapitał w minimalnej wysokości 1 zł. Prostą spółkę akcyjną można założyć samodzielnie lub z kilkoma osobami. Ponadto nie ma przeszkód, aby założyły ją osoby prawne. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązania prostej spółki akcyjnej przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Fundacja — może ona prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w wymiarze służącym realizacji jej celów. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność nie może być niższa niż tysiąc złotych.
 • Stowarzyszenie — może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z jego prowadzenia służy do realizacji celów statutowych i nie może zostać podzielony pomiędzy członków stowarzyszenia.

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej w Polsce nie jest prosty i wymaga trochę wiedzy na ten temat. Przedsiębiorca musi przede wszystkim przeanalizować swoje potrzeby oraz cele, jakie będzie realizować. Dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z doradcą prawnym lub księgowym, który pomoże wybrać odpowiednią formę. Trzeba także zwrócić uwagę na ograniczenia finansowe, ponieważ niektóre spółki wymagają wniesienia kapitału zakładowego, co wiąże się także z określoną odpowiedzialnością prawną.

Jednoosobowa działalność gospodarcza — przykład

Na założenie działalności gospodarczej decyduje się coraz więcej osób. Samozatrudnienie wydaje się kuszące, ponieważ pozwala zyskać niezależność finansową i daje możliwość stania się szefem samego siebie. Dużą popularnością cieszy się formuła B2B, gdyż pozwala uniknąć wysokich zobowiązań podatkowych. Nie bez znaczenia dla takiej formy zarobkowania ma Nowy Polski Ład. Czy jednak warto zakładać jednoosobową działalność gospodarczą? Na to ma wpływ wiele różnych czynników i trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy bowiem ocenić indywidualną sytuację przedsiębiorcy. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie swojego wyboru z doradcą podatkowym lub księgowym. Powrót do listyPowrót do listy