13 czerwca 2023

Koszty uzyskania przychodu – przykłady

Kiedy rozliczamy się podatkowo, ważne jest, abyśmy mieli świadomość różnych rodzajów kosztów, które możemy uwzględnić jako koszty uzyskania przychodów. Należą do nich m.in. wydatki poniesione z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychodu ze stosunku pracy czy osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Przykładów jest wiele. Tak wiele, że nie sposób opisać je w jednym artykule, dlatego skupmy się dzisiaj wyłącznie na kilku z nich.

Czym dokładnie są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów podlegających opodatkowaniu. Wykazuje się je w sekcji D PIT-37 oraz w sekcji E PIT-36. Koszty uzyskania przychodów pomniejszają podstawę opodatkowania, a co za tym idzie oczywiście podatek do zapłaty. Wśród nich możemy wymienić koszty takie jak przeniesienie prawa własności wynalazku, czy przeniesienie prawa stosowania wynalazku, a każdy z nich powinien znaleźć się oczywiście w deklaracji podatkowej. Zaletą wykazywania kosztów uzyskania przychodów jest możliwość zmniejszenia wysokości podatku. Koszty pozwalają pomniejszyć dochód czego, efektem jest to, że płatnik zapłaci mniejszy podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym. Co istotne koszt uzyskania przychodu odejmuje się od całości przychodu i to daje równowartość dochodu.

Koszty uzyskania przychodów związane z pracą

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy występują w dwóch kwotach miesięcznych – w wysokości 250 zł dla pracowników miejscowych i 300 zł dla tych, którzy ponoszą wydatki związane z dojazdem do miejscowości, w jakiej znajduje się zakład pracy. Jak więc ustalić kto może odliczyć wyższą lub niższą kwotę? Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej to poniesione wydatki w celu otrzymania przychodu. Wśród takich kosztów uzyskania przychodu wymienić można między innymi wydatki na paliwo, aby możliwe było dojechanie do pracy, czy też zakup sprzętu i narzędzi niezbędny do wykonywania określonych usług. Dlaczego warto je wykazywać? W tym przypadku z pomocą może przyjść art. 22 ust. 2 pkt 3 PIT, który mówi o tym, że koszty w wysokości 300 złotych przysługują pracownikowi w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika znajduje się poza miejscowością, w której jest zakład pracy i nie uzyskuje on dodatku z tytułu rozłąki. Oznacza to, że pracownik, który musi dojeżdżać z innej miejscowości, może odliczyć koszty dojazdu od wynagrodzenia. Ponadto pracownicy mogą ponosić koszty związane z zakupem odzieży i wyposażenia służbowego.

Koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów mogą odliczać także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Bardzo często odliczane są koszty z tytułu opłaty licencyjnej oprogramowania, wynajmu biura, czy korzystania z usług księgowych. Ponadto można wliczać w koszty uzyskania przychodów zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, czy narzędzi, które są niezbędne do wykonywania określonej pracy. W tym przypadku muszę one być wykazane w sekcji E PIT-36.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Osoby, które zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, często muszą ponosić dodatkowe koszty związane z dojazdem do pracy. W takim przypadku możliwe jest, aby przy wyliczaniu zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownika. Powrót do listyPowrót do listy

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.