10 maja 2014

Jak wybrać dobre konto bankowe dla firmy?

Przyszli przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na założenie swojej pierwszej firmy stają przed wyborem rachunku bankowego, a ten wcale nie jest oczywisty. Instytucje finansowe w Polsce proponują regularne konta firmowe, których utrzymanie kosztuje od kilkunastu do nawet kilkuset złotych miesięcznie, a do prowadzenia małego lub średniego biznesu wystarczy przecież tradycyjny ROR dla klienta indywidualnego.

Rachunek prywatny nie wyklucza obsługi firmowych transakcji

Z tytułu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004r. wynika, że rachunek firmowy jest obowiązkowy tylko w szczególnych wypadkach, tj. kiedy stroną przeprowadzanej transakcji jest inny podmiot gospodarczy, a sama kwota przekracza równowartość kwoty 15 tys. euro w polskiej złotówce (dot. średniego kursu NBP).

Z tego też powodu, większość małych firm może bez przeszkód korzystać z rachunku indywidualnego i jego numer podać już podczas rejestracji w urzędzie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG-1).

Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z kilku kont do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą wykorzystać dodatkowy formularz CEIDG-RB – wskazane szczególnie dla osób, prowadzących kilka rodzajów działalności (np. w przypadku udziałowców spółek).

Formalnie, rachunek firmowy można założyć tylko dla już istniejących podmiotów; standardowym rozwiązaniem jest tutaj podanie swojego konta indywidualnego w formularzu CEIDG-1, a następnie dokonanie jego aktualizacji już po pozytywnym zawiązaniu umowy z bankiem. Część instytucji zezwala także na otworzenie rachunku firmowego, jeszcze przed rzeczywistą rejestracją działalności; rachunek jest otwierany, ale do jego aktywacji, bank oczekuje dostarczenia wypisu z bazy CEIDG.

Sprawdziliśmy, dla kogo konto firmowe może się opłacać

Konto firmowe może być korzystną alternatywą dla przedsiębiorców, którzy chcą ułatwić sobie prowadzenie księgowości. Oddzielenie transakcji biznesowych od prywatnych jest znacznym ułatwieniem w kontrolowaniu przelewów przychodzących oraz wychodzących.

Może mieć to także kluczowe znaczenie w przypadku kontroli skarbowej – szczególnie, jeśli właściciel wykazuje także pozostałe źródła przychodów, poza samą działalnością, np. z tytułu umowy zlecenie. Pracownicy urządów skarbowych znacznie szybciej są w stanie zweryfikować poprawność rozliczeń, co też ogranicza stres i wyklucza ewentualne, dodatkowe formalności przy udowadnianiu dodatkowych źródeł zysku.

Prowadzenie rachunku firmowego to jednak dodatkowe koszty

Poza swoimi zaletami, dla początkujących przedsiębiorców, rachunek firmowy to jednak stałe, miesięczne obciążenie. Konta darmowe są wyjątkowo nieliczne, a w skrajnych przypadkach koszt obsługi rachunku może sięgać w skali miesiąca nawet do ok. 150-200 zł., zwłaszcza w przypadku obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszty oczywiście można minimalizować, ale w przypadku kont biznesowych, każdorazowy przelew do kontrahenta, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy fiskusa, to dodatkowo od kilkudziesięciu groszy do nawet kilku złotych.

Do ostatecznych opłat należałoby dodać także cykliczne opłaty za korzystanie z karty debetowej i/lub kredytowej, a nawet sporządzanie wyciągu, podsumowującego miesięczny bilans wydatków.

Uwaga: Chociaż nie wynika to z samych przepisów, wiele instytucji finansowych wyklucza możliwość korzystania z kont indywidualnych w celach biznesowych w swoich regulaminach. Warto zapoznać się ze szczegółami zawieranej umowy z bankiem.

Powrót do listyPowrót do listy