10 maja 2014

Jak wybrać dobre konto bankowe dla firmy?

Przyszli przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na założenie swojej pierwszej firmy stają przed wyborem rachunku bankowego, a ten wcale nie jest oczywisty. Instytucje finansowe w Polsce proponują regularne konta firmowe, których utrzymanie kosztuje od kilkunastu do nawet kilkuset złotych miesięcznie, a do prowadzenia małego lub średniego biznesu wystarczy przecież tradycyjny ROR dla klienta indywidualnego.

Rachunek prywatny nie wyklucza obsługi firmowych transakcji

Z tytułu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004r. wynika, że rachunek firmowy jest obowiązkowy tylko w szczególnych wypadkach, tj. kiedy stroną przeprowadzanej transakcji jest inny podmiot gospodarczy, a sama kwota przekracza równowartość kwoty 15 tys. euro w polskiej złotówce (dot. średniego kursu NBP).

Z tego też powodu, większość małych firm może bez przeszkód korzystać z rachunku indywidualnego i jego numer podać już podczas rejestracji w urzędzie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG-1).

Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z kilku kont do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą wykorzystać dodatkowy formularz CEIDG-RB – wskazane szczególnie dla osób, prowadzących kilka rodzajów działalności (np. w przypadku udziałowców spółek).

Formalnie, rachunek firmowy można założyć tylko dla już istniejących podmiotów; standardowym rozwiązaniem jest tutaj podanie swojego konta indywidualnego w formularzu CEIDG-1, a następnie dokonanie jego aktualizacji już po pozytywnym zawiązaniu umowy z bankiem. Część instytucji zezwala także na otworzenie rachunku firmowego, jeszcze przed rzeczywistą rejestracją działalności; rachunek jest otwierany, ale do jego aktywacji, bank oczekuje dostarczenia wypisu z bazy CEIDG.

Sprawdziliśmy, dla kogo konto firmowe może się opłacać

Konto firmowe może być korzystną alternatywą dla przedsiębiorców, którzy chcą ułatwić sobie prowadzenie księgowości. Oddzielenie transakcji biznesowych od prywatnych jest znacznym ułatwieniem w kontrolowaniu przelewów przychodzących oraz wychodzących.

Może mieć to także kluczowe znaczenie w przypadku kontroli skarbowej – szczególnie, jeśli właściciel wykazuje także pozostałe źródła przychodów, poza samą działalnością, np. z tytułu umowy zlecenie. Pracownicy urządów skarbowych znacznie szybciej są w stanie zweryfikować poprawność rozliczeń, co też ogranicza stres i wyklucza ewentualne, dodatkowe formalności przy udowadnianiu dodatkowych źródeł zysku.

Prowadzenie rachunku firmowego to jednak dodatkowe koszty

Poza swoimi zaletami, dla początkujących przedsiębiorców, rachunek firmowy to jednak stałe, miesięczne obciążenie. Konta darmowe są wyjątkowo nieliczne, a w skrajnych przypadkach koszt obsługi rachunku może sięgać w skali miesiąca nawet do ok. 150-200 zł., zwłaszcza w przypadku obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszty oczywiście można minimalizować, ale w przypadku kont biznesowych, każdorazowy przelew do kontrahenta, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy fiskusa, to dodatkowo od kilkudziesięciu groszy do nawet kilku złotych.

Do ostatecznych opłat należałoby dodać także cykliczne opłaty za korzystanie z karty debetowej i/lub kredytowej, a nawet sporządzanie wyciągu, podsumowującego miesięczny bilans wydatków.

Uwaga: Chociaż nie wynika to z samych przepisów, wiele instytucji finansowych wyklucza możliwość korzystania z kont indywidualnych w celach biznesowych w swoich regulaminach. Warto zapoznać się ze szczegółami zawieranej umowy z bankiem.

Powrót do listyPowrót do listy

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.