31 sierpnia 2023

Co to jest podatek CIT?

Podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej płatnikiem podatku dochodowego jest przedsiębiorca. Sprawa wygląda jednak zdecydowanie odmiennie w przypadku, kiedy to mowa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Warto podkreślić, że spółki mają charakter osoby prawnej, a więc podlegają one ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którą nazywa się również ustawą o CIT. Zaliczkę na podatek CIT opłaca się co miesiąc lub co kwartał. Jaka jest jego wysokość? Jakie są stawki podatku CIT?

CIT — podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek CIT to nic innego jak odpowiednik podatku PIT, z tą różnicą, że opłacają go osoby prawne. CIT to skrót od angielskich słów – Corporate Income Tax, a to oznacza właśnie podatek dochodowy. W Polsce wprowadzono go po raz pierwszy 31 stycznia 1989 roku, a obecnie podlega on ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Z biegiem lat obowiązujące przepisy prawa były wielokrotnie zmieniane.

Kto podlega podatkowi CIT?

Podatek CIT jest formą daniny, której podlegają osoby prawne, a więc podmioty, których taki status wynika na podstawie przepisów prawa. Wśród nich wymienia się:
 • podatkowe grupy kapitałowe — mowa tutaj o grupie przynajmniej dwóch spółek prawa handlowego, które pozostają w związkach kapitałowych,
 • spółki prawa handlowego — spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne,
 • stowarzyszenia, fundacje, czy też banki.
Co istotne, z obowiązku płacenia daniny na podatek CIT zwolniony jest między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Podatek dochodowy od osób prawnych, jeśli chodzi o spółki akcyjne i spółki z o.o., płacony jest przez nie od dochodów, jakie osiągnęły w danym roku podatkowym. Dlatego też mają obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT. Co ważne, akcjonariusze spółek akcyjnych muszą dodatkowo płacić podatek w wysokości 19 procent od wypłacanych im dywidend oraz innych dochodów pochodzących z udziałów w zyskach od osób prawnych.

Stawka podatku cit

Dochody podatników, którzy rozliczają się na podstawie CIT i nie stosują tak zwanego estońskiego CITu, a więc ryczałtu od dochodów spółek, podlegają w 2023 roku opodatkowaniu w wysokości 19 procent lub 9 procent. Obniżona stawka podatku CIT w wysokości 9 procent może być stosowana przez małych przedsiębiorców i tych, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Co istotne, dotyczy to tylko dochodów innych niż z zysków kapitałowych. Nowymi podatnikami CIT stają się nowo powstałe spółki kapitałowe, akcyjne oraz z o.o., dla których będzie to pierwszy rok podatkowy. Małymi podatnikami są z kolei przedsiębiorcy, których przychody w roku kalendarzowym nie przekroczyły wartości 2 milionów euro.

Jak unikać problemów związanych z podatkiem CIT?

W przypadku podatku CIT przedmiotem opodatkowania są dochody spółek będących określanymi jako osoby prawne, zgodne z przepisami prawa. Rozliczanie się w ten sposób z dochodów spółek kapitałowych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością może być dla wielu przedsiębiorców o wiele bardziej skomplikowane, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego też warto podjąć współpracę ze specjalistami z One Tax, którzy zadbają o dokładne rozliczenia i dokumentację finansową firmy. Powrót do listyPowrót do listy

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.