31 sierpnia 2023

Co to jest podatek CIT?

Podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej płatnikiem podatku dochodowego jest przedsiębiorca. Sprawa wygląda jednak zdecydowanie odmiennie w przypadku, kiedy to mowa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Warto podkreślić, że spółki mają charakter osoby prawnej, a więc podlegają one ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którą nazywa się również ustawą o CIT. Zaliczkę na podatek CIT opłaca się co miesiąc lub co kwartał. Jaka jest jego wysokość? Jakie są stawki podatku CIT?

CIT — podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek CIT to nic innego jak odpowiednik podatku PIT, z tą różnicą, że opłacają go osoby prawne. CIT to skrót od angielskich słów – Corporate Income Tax, a to oznacza właśnie podatek dochodowy. W Polsce wprowadzono go po raz pierwszy 31 stycznia 1989 roku, a obecnie podlega on ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Z biegiem lat obowiązujące przepisy prawa były wielokrotnie zmieniane.

Kto podlega podatkowi CIT?

Podatek CIT jest formą daniny, której podlegają osoby prawne, a więc podmioty, których taki status wynika na podstawie przepisów prawa. Wśród nich wymienia się:
  • podatkowe grupy kapitałowe — mowa tutaj o grupie przynajmniej dwóch spółek prawa handlowego, które pozostają w związkach kapitałowych,
  • spółki prawa handlowego — spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne,
  • stowarzyszenia, fundacje, czy też banki.
Co istotne, z obowiązku płacenia daniny na podatek CIT zwolniony jest między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Podatek dochodowy od osób prawnych, jeśli chodzi o spółki akcyjne i spółki z o.o., płacony jest przez nie od dochodów, jakie osiągnęły w danym roku podatkowym. Dlatego też mają obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT. Co ważne, akcjonariusze spółek akcyjnych muszą dodatkowo płacić podatek w wysokości 19 procent od wypłacanych im dywidend oraz innych dochodów pochodzących z udziałów w zyskach od osób prawnych.

Stawka podatku cit

Dochody podatników, którzy rozliczają się na podstawie CIT i nie stosują tak zwanego estońskiego CITu, a więc ryczałtu od dochodów spółek, podlegają w 2023 roku opodatkowaniu w wysokości 19 procent lub 9 procent. Obniżona stawka podatku CIT w wysokości 9 procent może być stosowana przez małych przedsiębiorców i tych, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Co istotne, dotyczy to tylko dochodów innych niż z zysków kapitałowych. Nowymi podatnikami CIT stają się nowo powstałe spółki kapitałowe, akcyjne oraz z o.o., dla których będzie to pierwszy rok podatkowy. Małymi podatnikami są z kolei przedsiębiorcy, których przychody w roku kalendarzowym nie przekroczyły wartości 2 milionów euro.

Jak unikać problemów związanych z podatkiem CIT?

W przypadku podatku CIT przedmiotem opodatkowania są dochody spółek będących określanymi jako osoby prawne, zgodne z przepisami prawa. Rozliczanie się w ten sposób z dochodów spółek kapitałowych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością może być dla wielu przedsiębiorców o wiele bardziej skomplikowane, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego też warto podjąć współpracę ze specjalistami z One Tax, którzy zadbają o dokładne rozliczenia i dokumentację finansową firmy. Powrót do listyPowrót do listy