25 marca 2014

Ulga podatkowa na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2013r.

Ze względu na wprowadzoną nowelizację z tytułu PIT – w 2014r. rozliczenie ulgi prorodzinnej przebiega nieco inaczej niż do tej pory. Zakres ulgi nie uległ zmianie tylko dla rodziców, którzy opiekują się dwójką dzieci; na znacznie większe zwolnienia mogą liczyć za to osoby wychowujące przynajmniej trójkę – z kolei opiekunom jedynaków muszą przygotować się na mniejsze oszczędności.

Wysokość ulgi na dzieci za rok 2013 jest wypadkową liczby wychowywanych dzieci, stanu cywilnego oraz wykazanych w zeznaniu podatkowym dochodów.

Ulga prorodzinna przyznawana jest na dziecko niepełnoletnie lub dziecko do 25. roku życia jeśli nadal uczy się (dot. także studentów) oraz jednocześnie nie przekroczyło w skali roku dochodów na poziomie 3089 złotych.

1112,04 zł w skali roku dla rodziców wychowujących 1 dziecko

Z ulgi mogą skorzystać:

1. osoby, które opiekują się tylko 1 dzieckiem i jednocześni nie wykazują dochodów wyższych niż 56 tys. złotych w skali roku (dotyczy osób, które nie tworzą związków małżeńskich oraz tych, które takie tworzyły, ale tylko przez pewną część roku), 2. osoby pozostające w stałych związkach małżeńskich, którzy łącznie nie osiągnęli dochodu wyższego niż 112 tys. złotych w skali roku, 3. osoby określane mianem samotnie wychowujących, które również nie osiągnęły dochodu wyższego niż 112 tys. złotych w skali roku.

Uwaga: dochody rozumiane przez te uzyskane z tytułu tzw. kapitału pieniężnego (m.in. sprzedaż akcji spółek), pozarolniczej działalności gospodarczej oraz skali podatkowej zgodnie z artykułem 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kilku tys. złotych odliczenia dla rodzin wielodzietnych

Rodzice, którzy opiekują się dwójką dzieci mogą odliczyć w sumie po 1112,04 zł podatku za rok 2013r. (2224,08 zł łącznie).

Osoby, zajmujące się trójką podopiecznych, mają prawo odliczyć 1668,12 zł za trzecie dziecko oraz 2224,08 zł za czwarte i każde kolejne dziecko.

Warto zaznaczyć, że ograniczenia w zakresie dochodów dotyczą wyłącznie rodziców opiekujących się 1 dzieckiem. W przypadku 2 lub więcej – wysokość rocznych dochodów w żaden sposób nie wpływa na wysokość ulgi podatkowej za rok 2013.

Urzędnicy nie wymagają dodatkowych dokumentacji, potwierdzających możliwość skorzystania z ulgi

Osoby, które skorzystają z tytułu ulgi podatkowej na dzieci w tegorocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-35 (z załącznikiem PIO/O) nie muszą przedstawiać żadnej dodatkowej dokumentacji. W w przypadku wątpliwości i ewentualnej kontroli ze strony US, urzędnik może poprosić o udostępnienie zaświadczenia, które potwierdzi, że dziecko, które ukończyło 18 lat kontynuuje naukę oraz odpis aktu urodzenia (opcjonalnie także zaświadczenie sądu rodzinnego lub odpis orzeczenia sądowego o ustaleniu opiekunów prawnych lub rodziny zastępczej).

Powrót do listyPowrót do listy

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.