19 kwietnia 2023

Prowadzenie KPiR — dlaczego warto skorzystać z usług księgowego?

Księga przychodów i rozchodów, czyli KPiR, jest narzędziem służącym do zapisywania wszystkich przychodów oraz wydatków w firmie. Dzięki KPiR można w jednym miejscu zebrać wszystkie niezbędne dane do rozliczania podatków. Co istotne, każda firma musi prowadzić takie zestawienie. Właściciel niewielkiej działalności gospodarczej może rozpocząć prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Excelu. Do tego celu nie potrzeba dużych umiejętności, ale znacznie wygodniejszym i praktyczniejszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z biurem rachunkowym, które podejmie się prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czym dokładnie jest księga przychodów i rozchodów? Jakie przedsiębiorstwa muszą prowadzić takie księgi rachunkowe?

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

KPiR służy do ewidencjonowania osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Oznacza to tyle, że w księdze przychodów ewidencjonowanych oraz wydatków przedsiębiorca powinien zapisywać wszystkie obroty ze sprzedaży towarów i koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Dzięki tej ewidencji podatnik może określić wysokość swoich zobowiązań podatkowych z tytułu podatków od osób fizycznych. KPiR służy także samemu właścicielowi działalności gospodarczej do jej podsumowania w ciągu roku. Chodzi tutaj o ocenę osiągniętych dochodów lub poniesionych strat.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR

Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sposób pozwalający ustalenie dochodu albo straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku, zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz wykonujące działalność gospodarczą spółki partnerskie.
Wymienione podmioty są zobligowane do prowadzenia księgi kosztów uzyskania przychodów ewidencjonowanych i rozchodów, ale pod warunkiem, że obroty działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki, według średniego kursu NBP obowiązującego pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Jeśli podatnik przekroczy limit KPiR, musi rozpocząć prowadzenie pełnej księgowości.
Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustaje nie tylko w przypadku przekroczenia wyżej wspomnianego limitu, ale także w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt.

Zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych przez księgowego

Osoby, które nie mają odpowiedniego doświadczenia, a także nie śledzą na bieżąco zmian w przepisach podatkowych, powinny zdecydować się na biuro rachunkowe, które będzie prowadzić im podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dzięki temu unika się błędów w prowadzeniu KPiR, oszczędza czas i zwiększa efektywność działania. Ponadto księgi prowadzone są zgodnie z przepisami prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości można także uzyskać wszystkie informacje od księgowych, którzy mają aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości.

Prowadzenie KPiR — podsumowanie

Oddanie prowadzenia KPiR biuru rachunkowemu to przede wszystkim wygoda i pewność, że wszystkie działania prowadzone są profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Znalezienie odpowiedniego biura jest niezwykle istotną kwestią dla przedsiębiorcy. Warto zwrócić uwagę na oferty danej firmy rachunkowej oraz jej recenzje i renomę. Dzięki temu można zyskać pewność, że treść dokonywanych zapisów będzie sporządzana w porządku chronologicznym i w pełni profesjonalnie, przez co nie będzie późniejszych kłopotów z Urzędem Skarbowym. Powrót do listyPowrót do listy