14 kwietnia 2014

Kilometrówka dla celów VAT od 1 kwietnia 2014r. Zobacz jak zmieniły się przepisy

Od 1 kwietnia przedsiębiorców obowiązują nowe regulacje w zakresie rozliczania podatku VAT od paliwa oraz samego zakupu auta firmowego. To już druga modyfikacja ustawy od początku 2014r., która wpływa na wysokość odliczanego podatku. Co uległo zmianie? Sprawdziliśmy to.

Odliczysz pełen VAT, ale tylko pod pewnymi warunkami

Od 1 stycznia do 31 marca 2014r. właściciele firm mogli odliczyć pełen VAT od samochodów osobowych z homologacją ciężarową (dot. zakupu samochodu oraz kosztów eksploatacyjnych). 7 lutego ustawodawca przyjął nowe przepisy, które weszły w życie 1 kwietnia 2014r. i ponownie określił zasady rozliczania podatku dla przedsiębiorców.

W tej chwili osoby, które będą chciały odliczyć 100% podatku VAT z faktur dokumentujących zakup samochodu czy kosztów eksploatacyjnych, będą zobowiązane do korzystania z samochodu tylko w zakresie prowadzonej działalności. To oznacza, że niemożliwym staje się odliczenie pełnego VAT-u w sytuacji, kiedy przedsiębiorca będzie wykorzystywał auto do celów firmowych oraz prywatnych. Niewątpliwym plusem natomiast jest to, że można obecnie odliczyć 100% VAT od każdego samochodu osobowego, bez żadnych dodatkowych wymagań technicznych (ilość rzędów siedzeń, posiadanie „kratek”, itp.)

Osoby, które chcą skorzystać z pełnego odliczenia powinny złożyć formularz VAT-26 do właściwego urzędu skarbowego – najpóźniej 7. dnia od chwili, kiedy przedsiębiorca poniósł pierwszy wydatek eksploatacyjny, kwalifikujący się do rozliczenia.

Poza tym, właściciel jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej ewidencji pojazdu, a w przypadku, jeśli z samochodu korzystają pracownicy – powinien również opracować szczegółowy regulamin zakresu jego eksploatacji.

Informacje na temat tego, przez co należy rozumieć samochód wykorzystywany wyłącznie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określa Art. 86a ustawy o podatku VAT.

O tych danych pamiętaj, prowadząc ewidencję samochodu firmowego

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia regularnej ewidencji samochodu firmowego z dniem, kiedy złoży deklarację, że auto jest wykorzystywane wyłącznie w zakresie działalności.

Warto wiedzieć: z uwagi na różne interpretacje przepisów przez urzędy skarbowe, ewidencję samochodu warto prowadzić już od dnia jego nabycia (w zakresie różnic z tytułu: Art. 90b oraz Art. 86a ustawy o podatku VAT).

W kilometrówce należy uwzględnić aktualny przebieg samochodu z chwilą otworzenia i zakończenia ewidencji, numer rejestracyjny, datę rozpoczęcia i zakończenia ewidencji oraz odpowiednie wpisy, które dokumentują zakres wykorzystania samochodu w firmie.

Właściwie sporządzony wpis uzupełniający do ewidencji zawiera:

  • cel oraz dokładną datę wyjazdu,
  • przejechany dystans w kilometrach,
  • skrócony opis pokonanej trasy, tj. miejsce wyjazdu i przyjazdu,
  • dane personalne osoby, która prowadziła samochód,
  • potwierdzenie osoby kierującej autem, że to nie ona jest właściwym podatnikiem,
  • podsumowanie kilometrażu przy zakończeniu każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.
Powrót do listyPowrót do listy