14 lutego 2023

Jak założyć spółkę z o.o.? Najważniejsze informacje

Jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o.o. Ze względu na swoją odrębną osobowość prawną stanowi ona bardzo popularną formę przedsiębiorstwa w Polsce. Co wiedzieć przed jej założeniem? Kto może założyć i jakie warunki musi spełnić, aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kto może założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 5 tysięcy złotych. Utworzenie spółki z o.o. wymaga jednego lub więcej udziałowców, ale nie może to być wyłącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy zasadniczo nie odpowiadają za zobowiązania firmy, pod warunkiem że nie są członkami zarządu. Ponadto mają oni prawo do udziału w zyskach wynikających z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczonego do podziału zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników. Zysk w takim przypadku dzieli się w stosunku do wniesionych udziałów, chyba że w umowie znajdują się inne zapisy.

Warunki założenia spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. zaczyna się od podpisania umowy spółki, w której znaleźć się musi jej adres, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także podział i liczba wspólników. Co istotne, umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Następnie przechodzi się do etapu rejestracji spółki z o.o., a w niektórych przypadkach wymagane może być także jej zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zakładanie spółki z o.o. krok po kroku

Zakładanie spółki z o.o. nie jest skomplikowane, ale nie mają odpowiedniej wiedzy lepiej skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy prowadzą doradztwo w tym obszarze.

Można ją utworzyć w sposób tradycyjny, czyli w formie aktu notarialnego lub przez Internet. Rejestracja spółki z o.o. online może zostać przeprowadzona w najprostszy możliwy sposób, przy wykorzystaniu portalu S24. Prowadzony on jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Utworzenie spółki z o.o. przez Internet jest szybsze i tańsze, ponieważ odchodzi taksa notarialna. Ponadto jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ wiele procesów dzieje się automatycznie. Nie trzeba jechać do sądu rejestrowego z wnioskiem o wpis do KRS, ponieważ taki wniosek wysyła się samoczynnie wraz z umową spółki. Po zarejestrowaniu spółki należy jeszcze złożyć dokumenty urzędowe:
  • oświadczenie o wniesieniu kapitału początkowego, które należy złożyć do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od rejestracji spółki,
  • deklaracja PCC-3, którą należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w ciągu 14 dni,
  • zgłoszenie NIP-8 w Urzędzie Skarbowym w ciągu 21 dni,
  • formularz VAT-R, który należy złożyć przynajmniej 7 dni przed pierwszą transakcją.

Księgowość w spółce z o.o.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości działająca spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość. Tylko w ten sposób może ona rozliczyć się z organami podatkowymi, a także przeprowadzić finansową i gospodarczą analizę sytuacji w firmie. Powrót do listyPowrót do listy