14 lutego 2023

Jak założyć spółkę z o.o.? Najważniejsze informacje

Jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o.o. Ze względu na swoją odrębną osobowość prawną stanowi ona bardzo popularną formę przedsiębiorstwa w Polsce. Co wiedzieć przed jej założeniem? Kto może założyć i jakie warunki musi spełnić, aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kto może założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 5 tysięcy złotych. Utworzenie spółki z o.o. wymaga jednego lub więcej udziałowców, ale nie może to być wyłącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy zasadniczo nie odpowiadają za zobowiązania firmy, pod warunkiem że nie są członkami zarządu. Ponadto mają oni prawo do udziału w zyskach wynikających z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczonego do podziału zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników. Zysk w takim przypadku dzieli się w stosunku do wniesionych udziałów, chyba że w umowie znajdują się inne zapisy.

Warunki założenia spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. zaczyna się od podpisania umowy spółki, w której znaleźć się musi jej adres, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także podział i liczba wspólników. Co istotne, umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Następnie przechodzi się do etapu rejestracji spółki z o.o., a w niektórych przypadkach wymagane może być także jej zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zakładanie spółki z o.o. krok po kroku

Zakładanie spółki z o.o. nie jest skomplikowane, ale nie mają odpowiedniej wiedzy lepiej skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy prowadzą doradztwo w tym obszarze.

Można ją utworzyć w sposób tradycyjny, czyli w formie aktu notarialnego lub przez Internet. Rejestracja spółki z o.o. online może zostać przeprowadzona w najprostszy możliwy sposób, przy wykorzystaniu portalu S24. Prowadzony on jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Utworzenie spółki z o.o. przez Internet jest szybsze i tańsze, ponieważ odchodzi taksa notarialna. Ponadto jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ wiele procesów dzieje się automatycznie. Nie trzeba jechać do sądu rejestrowego z wnioskiem o wpis do KRS, ponieważ taki wniosek wysyła się samoczynnie wraz z umową spółki. Po zarejestrowaniu spółki należy jeszcze złożyć dokumenty urzędowe:
 • oświadczenie o wniesieniu kapitału początkowego, które należy złożyć do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od rejestracji spółki,
 • deklaracja PCC-3, którą należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w ciągu 14 dni,
 • zgłoszenie NIP-8 w Urzędzie Skarbowym w ciągu 21 dni,
 • formularz VAT-R, który należy złożyć przynajmniej 7 dni przed pierwszą transakcją.

Księgowość w spółce z o.o.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości działająca spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość. Tylko w ten sposób może ona rozliczyć się z organami podatkowymi, a także przeprowadzić finansową i gospodarczą analizę sytuacji w firmie. Powrót do listyPowrót do listy

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.