9 grudnia 2022

Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych?

Dla początkującego przedsiębiorcy księgowanie amortyzacji środków trwałych może nie znaczyć za wiele. Dlatego najlepiej na samym początku podać definicję tych słów. Księgowość nie jest łatwą dziedziną, tym bardziej że wielu właścicieli firm są specjalistami w swojej branży i to na niej chcą się skupić.

Co to jest amortyzacja środków trwałych?

Pojęcie amortyzacji środka trwałego polega na stopniowym zużyciu składników majątkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, które dokonywane są drogą systematycznego i planowego rozłożenia wartości środków trwałych na określony czas amortyzacji. Analizując powyższe zagadnienie, należy także wyjaśnić co kryje się pod pojęciem środków trwałych. Co istotne, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa wprost, czym są środki trwałe. Wskazuje ona jednak, jakie warunki powinny być spełnione, aby taki składnik majątkowy mógł być amortyzowany. Ustawodawca wymaga tego, aby był on własnością lub współwłasnością podatnika, został kupiony lub wytworzony we własnym zakresie, był kompletny i przydatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Ponadto powinien on charakteryzować się przewidywanym okresem użytkowania dłuższym niż rok i był wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wymienić można przy tym takie środki trwałe jak: maszyny, urządzenia i środki transportu, budynki, budowle lub lokale, które są odrębną własnością albo oddane na podstawie umowy najmu, dzierżawy.

Ustawa o amortyzacji środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych została ujęta w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości. Podstawowe zasady amortyzacji odnośnie do prawa podatkowego są zawarte w art. 22a - 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16a - 16n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast regulacje dotyczące prawa bilansowego są ujęte w art. 31-32 ustawy o rachunkowości.

Metody amortyzacji środków trwałych

Księgowanie amortyzacji środków trwałych można wykonać kilkoma metodami. Pierwsza z nich to metoda liniowa polegająca na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego z zastosowaniem rocznej stawki określonej w wykazie stawek amortyzacyjnych. Warto wyliczonego rocznego odpisu stanowi kwotę stałą przez cały okres amortyzacji. Inne metody to między innymi amortyzacja degresywna, która pozwala przyspieszyć amortyzację niektórych środków trwałych już w początkowym okresie oraz amortyzacja z zastosowaniem indywidualnie ustalanych stawek amortyzacyjnych.

Jak obliczyć amortyzację środka trwałego?

Księgowanie amortyzacji środków trwałych należy rozpocząć od ustalenia, do jakiej grupy KŚT należy dany środek. Następnie niezbędny jest wybór amortyzacji podatkowej i ustalenie wynikającej z niej stawki. To daje zwrotnie okres amortyzacji środka trwałego. Obliczanie jej najłatwiej przeprowadzić z wykorzystaniem kalkulatora amortyzacji, który można znaleźć w sieci. Aby z niego skorzystać, należy znać wartość początkową, miesiąc, w którym rozpoczęto amortyzację środka trwałego, stawkę w procentach i podać wybraną metodę. Powrót do listyPowrót do listy

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.