30 stycznia 2023

Jak czytać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym szereg ważnych informacji o danym przedsiębiorstwie. Sprawozdawczość finansowa powinna przedstawiać sytuację podmiotu jasno i rzetelnie. Poprzez umiejętne czytanie tych dokumentów finansowych zarówno odbiorcy zewnętrzni, jak i wewnętrzni mogą dokonać oceny finansowej firmy. Czym jest i kto powinien składać sprawozdanie finansowe? Z jakich elementów składają się sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe - czym jest i kto powinien je składać?

Sprawozdanie finansowe jest rodzajem raportu, w którym przy pomocy cyfr, tabelek i wyliczeń przedstawione są aktualne dane finansowe spółki. Dane te muszą mieć pokrycie w księgach rachunkowych i innych istotnych dokumentach. Kwestie dotyczące sprawozdania finansowego regulowane są według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobligowane są wszystkie podmioty, które prowadzą pełną księgowość. Zalicza się więc do nich:
 • spółki sp. z o.o.,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • firmy, których roczny przychód przekracza 2 miliony euro.
Według ustawy o rachunkowości wymienione działalności gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Jednakże ewidencję w formie pełnych ksiąg rachunkowych mogą dobrowolnie wybrać na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze. Właściciele takich firm również powinni sporządzić sprawozdanie finansowe. Nie jest więc istotna forma prowadzonej działalności gospodarczej, ale sposób ewidencji księgowej.

Budowa rocznego sprawozdania finansowego - najważniejsze punkty

Sprawozdania finansowe składają się w sumie z siedmiu elementów - pięciu głównych sekcji, w których znajdują się szczegółowe informacje finansowe o firmie oraz dwóch pozostałych, czyli nagłówka i wprowadzenia, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie

Wprowadzenie do rocznych sprawozdań finansowych powinno zawierać podstawowe informacje o podmiocie oraz opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru firmie.

Wycena majątku w ujęciu bilansowym

Sekcja bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości to zestawienie wartości zasobów majątkowych firmy. Zawiera między innymi dane o aktywach, pasywach, środkach trwałych, rezerwach na świadczenia emerytalne i funduszach specjalnych. Do tego działu najczęściej zaglądają firmy, które udzielają kredytów, pożyczek i leasingów, aby sprawdzić, czy dany podmiot ma jakiekolwiek zobowiązania, a jeśli tak to ile. W bilansie znajdują się również informacje o wartości firmy, co jest ważne dla podmiotów chcących ją kupić, a także dla inwestorów.

Rachunek zysków i strat

Ten dział sprawozdania finansowego określa całkowity dochód firmy w danym roku obrotowym. Znaleźć w nim można dane o tym, ile wynosiły przychody netto ze sprzedaży w konkretnym roku obrotowym, jakie były koszty działalności operacyjnej, ubezpieczenia społecznego oraz innych świadczeń, a także ile wynosiły przychody finansowe i koszty działalności gospodarczej. W tym miejscu sprawozdania finansowego znajdują się również informacje o kosztach wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych i wymogi techniczne

Zgodnie z przepisami prawa standardowy czas na przygotowanie sprawozdania finansowego wynosi do trzech miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w większości firm będzie to najpóźniej 31 marca. W 2020 roku z uwagi na pandemię okres ten został wydłużony do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Wydłużeniu uległ również czas na zaakceptowanie sprawozdania. W obecnej chwili nie wiadomo nic na temat ponownego przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdania finansowego, więc należy założyć, że będzie znów obowiązywał termin 31 marca. Co istotne, wydłużenie terminów nie dotyczy jednak podmiotów, które podlegają KNF. Tego rodzaju jednostki otrzymały dodatkowe 2 miesiące na przygotowanie sprawozdań finansowych. Natomiast roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorców wpisanych do KRS należy złożyć w rejestrze w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Sprawozdanie musi mieć format i strukturę zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Powrót do listyPowrót do listy

  Zamknij okno

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

  Wiadomość *

  *pola obowiązkowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest ONE TAX Sp. z o. o. (ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, tel.: 89 526 63... [zobacz]89 526 63 10, email: biuro@onetax.pl)


  2)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.


  3)    Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a.    Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
  b. Badanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.onetax.pl.


  4)    Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest nawiązanie kontaktu na Państwa wyraźną prośbę wyrażoną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej należącej do Administratora oraz poznanie Państwa aktywności na stronie internetowej.


  5)    Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej Administratora.


  6)    Mają  Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, o ile zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie kiedykolwiek od Państwa wymagana.


  7)    Państwa dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych będą przechowywane do czasu nawiązania z Państwem kontaktu przez Administratora.


  8)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.


  9)    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.


  10)    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Aby nawiązać z Państwem kontakt, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.